رفتن به محتوای اصلی

منشور برچسبی لایکا ( TAPE) – سانتی

2,500 تومان

به ازای هر سانت 1500 تومان

کاملا طبق طرح و اندازه و نوع کاغذ اصلی مورد تایید لایکا

بهترین نوع موجود در بازار با بهترین سیگنال برگشتی

استفاده از منشور برچسبی متفرقه با سیگنال برگشت ضعیف موجب تاثیر منفی بر EDM و خطای برداشت تا 4 mm میشود .

برگشت به بالا